เกี่ยวกับเรา

ผลิตโดย บริษัท เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด
217/5 ซอย แจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210 ประเทศไทย

จัดจำหน่ายโดย บริษัท แอดแวนต้า ประเทศไทย จำกัด
791 หมู่ 6 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 ประเทศไทย 

 เลขทะเบียน อย. 10-1-14453-1-0021

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาริแคล ได้รับการรับรองถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

และผลิตจากโรงงานยามาตรฐานสากล หากผู้ใดละเมิดสิทธฺิ์ด้วยการปลอมแปลงสินค้า หรือแอบอ้างจำหน่าย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

    

Visitors: 37,726